WAT IS YOGA?

Door: Juliette Reniers van The Land of Now

Hoewel yoga als een systeem voor lichaamsbeweging gebruikt kan worden, biedt deze eeuwenoude discipline ook een set tools en inzichten voor fysiek en mentaal welzijn die voor ons moderne leven nog steeds actueel zijn. Yoga kan stress verminderen, je concentratie verbeteren en je helpen een gezonde relatie met jezelf op te bouwen.

Het woord yoga wordt voor een grote variatie aan fysieke, mentale en spirituele beoefening gebruikt. Ook al kunnen de vorm of benadering verschillen, de balans tussen lichaam en geest staat centraal. Yoga betekent letterlijk ‘vereniging’ en verwijst naar het ervaren van jouw diepste kern: wie jij in essentie bent.

Yoga vindt zijn oorsprong in India. De vier traditionele yogapaden zijn: Bhakti, Karma, Jnana en Raja. Bhakti yoga legt de nadruk op spirituele toewijding, Karma yoga benadrukt het onbaatzuchtig handelen in deze wereld en Jnana yoga benadert yoga vanuit het intellect en kennis: wijsheid. Raja yoga omvat een discipline waarin meerdere benaderingen samenkomen en beschrijft een achtvoudig pad met ethische richtlijnen, fysieke houdingen, ademhalingstechnieken en meditatie.

In de vorige eeuw raakte yoga meer in het Westen verspreid en zijn er variaties ontstaan op de authentieke yoga die ingebed is in een veelomvattend filosofisch kader en levensvisie. Yogaleraren ontwikkelden eigen systemen waarin vooral verschillen ontstonden in de benadering van de fysieke yogahoudingen (Asana). De nadruk op de fysieke benadering sprak veel mensen aan en yoga groeide in populariteit.

Moderne yogastijlen

  • Hatha Yoga: een vorm van yoga waarin houdingen rustig uitgevoerd worden. Veel hedendaagse yoga studio’s bieden deze tijdloze yogastijl in een hedendaags jasje aan. Vanuit deze vorm van yoga zijn vele stijlen ontwikkeld en het wordt wel als de moeder van vele yogastijlen gezien.
  • Iyengar Yoga: kenmerkend is de zeer precieze uitvoering van de yogahoudingen waarbij gebruik gemaakt wordt van speciaal ontwikkelde hulpmiddelen zoals riemen, blokken en muursteunen.
  • Ashtanga Yoga: deze intensieve en dynamische vorm van yoga werkt met vaste series yogahoudingen die elkaar opvolgen in een flow, gericht op het ontwikkelen van kracht, concentratie en flexibiliteit van zowel lichaam als geest.
  • Vinyasa Yoga: een vloeiende en dynamische vorm van yoga waarin houdingen elkaar opvolgen in een flow. De ademhaling staat centraal.
  • Bikram Yoga: een vaste serie yogahoudingen wordt beoefend in een tot 40˚ verwarmde ruimte.
  • Kundalini Yoga: Een energetische vorm van yoga die zich richt op het vrijmaken en activeren van Kundalini energie. Naast beweging en ademhaling wordt er ook veel gebruik gemaakt van mantra.
  • Yin Yoga: vanuit taoïstisch gedachtengoed ontwikkelde yoga, als aanvulling op meer actieve vormen van yoga. Langzame yogahoudingen worden lang aangehouden met als doel het bindweefsel te beïnvloeden.
  • Restorative yoga: een practice die zich richt op herstel en ontspanning. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals dekens, bolsters en yogablokken om het lichaam te ondersteunen.
  • Yoga therapie: een buitenbeetje in dit rijtje. Wist jij dat yoga therapeutisch ook ingezet kan worden ter ondersteuning van fysieke en mentale klachten? In de hedendaagse yogatherapie worden Yoga, Ayurveda en inzichten uit de moderne wetenschap samengebracht. Er wordt o.a. met fysieke oefeningen, ademhaling, meditatie, voeding en leefstijl gewerkt.

Uit de vergetelheid

Hoewel yoga nu heel populair is en we het idee hebben dat iedereen yoga beoefent in India, zijn er ook tijden geweest dat yoga slechts door kleine groeperingen beoefend werd. 

Tirumalai Krishnamacharya, ook wel de vader van de moderne yoga genoemd, heeft zich in zijn 101 jaar lange leven ingezet om yoga uit de vergetelheid te halen en te beschermen tegen Westerse invloeden. Hij hamerde erop dat ieder yoga-onderwijs aangepast moest worden aan de individuele student: ‘Teach what is appropriate for each individual’. Tevens was hij een van de eerste leraren die ook vrouwen onderwees. Veel van de nu bekende yoga stijlen zijn ontwikkeld door (nu bekende) yogaleraren die korte of langere tijd les gehad hebben bij Krishnamacharya. Hoewel Krishnamacharya zijn onderwijs meer aspecten besloeg, kun je aspecten ervan terugvinden in deze moderne yogastijlen.

Andere yoga masters in India wiens leerlingen invloedrijk zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van de yoga in het Westen: Paramahansa Yogananda (Kriya yoga), Swami Sivananda (integrale yoga), Yogi Bhajan (Kundalini yoga) en Swami Satyananda (Yoga Nidra).


Sat Chit Ananda!

Yoga laat jou als beoefenaar ervaren dat jij al compleet bent, één met jouw ware natuur. In het ervaren van die ware natuur schuilt een niet te kaderen gelukzaligheid en een bewustzijn dat verder gaat dan woorden, onveranderlijk en altijd (al) aanwezig is: Sat Chit Ananda.

 

Jouw yoga

In zijn oorsprong is yoga een individuele beoefening, waarbij de yoga aangepast wordt aan het individu. Voor iedereen is een passende vorm van yoga te vinden, die ondersteunend is aan het doel van de yoga beoefenaar. Passend bij jouw leeftijd, fysieke mogelijkheden en culturele of religieuze achtergrond. Of je nu yoga beoefent als vorm van ontspanning, omdat je een fysieke work-out zoekt, therapeutisch begeleid wilt worden of dat yoga richting kan geven aan jouw spirituele levenspad, er is een vorm voor jou: jouw yoga.