Wat is Ayurveda?

Eeuwenoud

Ayurveda is een eeuwenoud gezondheidssysteem, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van klachten en ziekten en het leven van een gebalanceerd en bewust leven. “Ayur” betekent leven en “veda” betekent kennis of wijsheid daarmee staat Ayurveda voor de kennis of wijsheid over het leven. Binnen Ayurveda wordt er vanuit gegaan dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom ligt de nadruk op het maken van keuzes in het dagelijks leven die bijdragen aan een gebalanceerd leven en een goede gezondheid. Ayurveda is een alomvattende gezondheidswetenschap. Onderdelen van de Ayurveda zijn voeding, leefstijl, yoga, meditatie en ademhaling.  

Holistisch gezondheidssysteem

Ayurveda is een holistisch gezondheidssysteem, wat inhoudt dat er wordt uitgegaan van een onlosmakelijke relatie tussen lichaam en geest. Ayurveda gaat over balans: balans tussen het lichaam en de geest, balans tussen jezelf en alles om je heen en balans tussen de drie levensenergieën Vata, Pitta en Kapha.

Iedereen is uniek

Ayurveda gaat er vanuit dat ieder mens uniek is en dat er daarom geen “one size fits all” aanpak voor een gezond en gebalanceerd leven bestaat. Het is dus van belang je bewust te worden van wie jij bent en wat jou uniek maakt. De eerste stap begint bij het leren kennen van jezelf. Het leren kennen van jezelf begint bij het leren kennen van jouw unieke patroon van energieën.

Ayurveda gaat ervan uit dat...

Alles om ons heen en ook wijzelf, zijn opgebouwd uit een unieke combinatie van de drie levensenergieën Vata, Pitta en Kapha. De unieke combinatie waarin deze energieën bij jou voorkomen maakt dat je anders bent dan een ander en dat jij daardoor jouw eigen unieke aanpak verdient. Deze combinatie maakt dat je zowel lichamelijk als geestelijk op een bepaalde manier wordt gekenmerkt. We noemen dit ook wel je ‘dosha’. Inzicht in je dosha, helpt je om jezelf beter te begrijpen maar ook om keuzes te maken in het dagelijks leven die het best bij je passen. Disbalans ontstaat volgens de Ayurveda eerst in de geest. Wanneer de disbalans structureel genegeerd wordt, manifesteert het zich in het lichaam. Maar Ayurveda gaat ook uit van een groot zelfherstellend vermogen van de mens. Het uitgangspunt is, dat als we leven naar hoe we van nature zijn, we geen klachten en ziekten ontwikkelen, maar een lang, gezond en gelukkig leven tegemoet gaan.